Učíme se programovat v jazyce Python 3

How to think like a computer scientist - Learning with Python

by Jeffrey Elkner, Allen B. Downey and Chris Meyers,
(M.K. Bradshaw, Peter Wentworth)

Přeložil :   Jaroslav Kubias

Předmluva
Poznámky překladatele
Kapitola 1: Jak se tvoří program
Kapitola 2: Proměnné a výrazy
Kapitola 3: Funkce
Kapitola 4: Podmínky a funkce
Kapitola 5: Opakované výpočty
Kapitola 6: Soubory a moduly
Kapitola 7: Řetězce
Kapitola 8: Seznamy I
Kapitola 9: Seznamy II
Kapitola 10: Entice a sety
Kapitola 11: Slovníky
Kapitola 12: Třídy a instance
Kapitola 13: Rekurze a iterace
Příloha A: Tkinter
GNU Free Document Licence

Translation © 2008, 2012, 2014, 2017 Jaroslav Kubias