previous up next how to end end

Předmluva

Allen B. Downey

Podivná historie této knihy

V lednu 1999 jsem se připravoval na kurz základů programování v jazyce Java. Učil jsem to již předtím třikrát a byl jsem z toho docela frustrovaný. Velké procento studentů nebylo schopno přednášenou látku zvládnout.

Jeden z důvodů tohoto neůspěchu jsem viděl v učebnicích. Byly příliš objemné, s mnoha nezbytnými podrobnostmi o jazyku Java a všechny trpěly jedním neduhem:
objem informací tak velký, že část studentů jej nestačila zvládat.

Dva týdny před začátkem výuky jsem se rozhodl, že napíšu vlastní učebnici. Měl jsem tyto cíle:

Potřeboval jsem titul a z náhlého popudu jsem zvolil How to Think Like a Computer Scientist.

Moje první verze byla poněkud kostrbatá ale osvědčila se. Studenti pochopili mnohé z četby samotné, takže jsem mohl čas ve třídě využít k osvětlování obtížnějších témat a věnovat se více tématům zajímavým a zejména bylo více prostoru pro samostatnou práci studentů.

Knihu jsem publikoval pod licencí GNU Free Documentation Licence, která dovoluje uživatelům její kopírování, upravování a šíření.

Co následovalo, je docela pozoruhodné. Jeff Elkner, středoškolský učitel z Viržínie, moji knihu použil a přepracoval ji pro jazyk Python. Poslal mi kopii, čímž mi poskytl zážitek učit se Python ze své vlastní knihy.

Knihu jsme s Jeffem revidovali, připojili jsme případovou studii od Chris Meyerse a v roce 2001 jsme ji vydali pod názvem How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python, rovněž s licencí GNU Free Documentation Licence. Knihu jsem posléze publikoval v Green Tea Press (greenteapress.com) a prodával přes Amazon.com a středoškolskou distribuční síť.

V roce 2003 jsem začal učit na Olin Colleg a poprvé jsem vyučoval Python. Rozdíl oproti Java byl markantní. Studenti se s látkou méně potýkali, naučili se více, pracovali na zajímavějších úlohách a látka je více bavila.

V posledních pěti letech jsem na knize dále pracoval, opravoval chyby, zlepšoval některé příklady, přidával zajímavé ukázky. V roce 2008 jsem započal s generální revizí a v téže době jsem byl kontaktován redaktorem Cambridge University Press, který se zajímal o vydání příští edice. Dobré načasování!

Výsledkem je tato kniha, nyní s grandiozním názvem Think Python. Některé změny jsou tyto: