end up next hi end end

Poznámky překladatele

Titul How To Think Like a Computer Scientist má za sebou již docela bohatou historii. Na počátku to byla učebnice s názvem Think Java - How To Think Like a Computer Scientist, napsaná v roce 1999 Allanem Downeyem. Krátce nato tuto knihu přepracoval Jeff Elkner pro Python, načež ji Allan Downey v roce 2001 publikoval pod názvem Think Python - How To Think Like a Computer Scientist. Kniha byla adaptována také pro jazyky C++ a Logo - viz  Open Book Project.

Pozitivní na tomto titulu je to, že je stále aktualizován. Poslední aktualizace pro Python 3 je z února 2020. Nebude od věci si jednotlivá vydání vypsat v chronologickém pořadí (vydání před rokem 2010 neuvedena):

  1. Downey, Elkner, Meyers: How to Think ... - Python version (cca 2010, 20 kapitol + přílohy)
  2. Downey, Elkner, Meyers: How to Think ... - Learning with Python 2 (2nd Edition, 2012, 21 kapitol)
  3. Allen B. Downey: Think Python 2: How to Think ... (Version 2.0.17, 21 kapitol)
  4. Allen B. Downey: Think python 3: How to Think ... (Version 2.4.0, 2015, 22 kapitol, PDF)
  5. Wentworth, Downey, Elkner, Meyers: Learning with Python 3 (2012, 27 kapitol + index)
  6. Wentworth, Downey, Elkner, Meyers: Learning with Python 3 (2020, 25 kapitol + index)

V původní verzi byl český překlad uváděn (se souhlasem A. B. Downeyho) spolu s anglickým originálem (z roku 2008) a s německým překladem. Tyto jazykové verze se aktivovaly aktuálně neaktivními tlačítky v záhlaví vpravo.

Editace červen 2013

Poslední úprava textu se od předchozích verzí překladu výrazně liší:

  1. Je popisován programovací jazyk Python 3.
  2. Česká verze textu již není doprovázena simultánně verzí anglického originálu.
  3. Byly vypuštěny všechny zmínky o API Gasp a přílohy o Ubuntu a Windows.
  4. Pořadí kapitol a odstavců bylo částečně změněno, řada odstavců byla upravena.

Náročnost na pozornost a bystrost čtenáře je pohříchu různá. Od jednoduchého popisu například funkce lambda až po sběrné parametry v odstavci Parametry a argumenty téže kapitoly.

Editace září 2017

Na podnět pozorného čtenáře byla provedena poměrně rozsáhlá oprava drobných překlepů a chyb, jakož i drobná doplnění, například informace o maticovém počtu.

Editace únor 2020

Předložený text neobsahuje mnohé z posledních vydání "Learning with Python" z října 2012 a z února 2019, jmenovitě: Stacks, Trees, Queues, Turtles, PyGame. Rovněž byla vypuštěna úvodní předmluva od A. B. Downeyho.
Naproti tomu obsahuje informace o: f-strings, named tuples, walruss operator, name mangling, decorators, inheritance, date classes. Tyto informace jsou kompilací textů různých autorů, vyhledaných na internetu.
Počet kapitol je zachován, některé mají změněný název. Některé odstavce byly přemístěny či nově zařazeny.

Sledovaným cílem předloženého textu není naučit čtenáře "myslet jako počítačový expert", nybrž jej seznámit s programovacím jazykem Python.

V období únor až prosinec byl text "překladu" ještě podroben bedlivé formální kontrole (Karel Vašata) přičemž došlo i k některým jeho strukturálním změnám.
Tato editace je rádoby finální.

Editace únor 2022

Patrně již moje editace poslední. V podstatě to je kontrola celého textu. Něco bylo zkráceno, nic podstatného nepřibylo.

Editace únor 2023

Byla provedena restrukturalizace některých odstavců i kapitol. Uvítám připomínky. Za případné potíže, způsobené reorganizací textu, se omlouvám.

Tkinter

Protože informace o programovacím jazyku Python by nebyla úplná bez předvedení jeho možností navrhovat grafická uživatelská rozhraní, byla vytvořena příloha A, která tvoří spojovací můstek mezi tímto tutoriálem a samostatným souborem webových stránek Tkinter Pythonu, které byly pro potřebu tohoto tutoriálu rovněž s laskavým svolením autora přeloženy.

Coconut

Coconut je nadstavba Pythonu vytvořená pro jednoduché, functionální programování. Kompilátor jazyka Coconut převádí kód Coconut na kód Pythonu.
Coconut byl vytvořen Evanem Hubingerem. Dokumentace jazyka má českou verzi . Vřele doporučuji.


Jaroslav Kubias, alias Tovim

Hradec Králové: 7. 8. 2008, 5. 3. 2012, 30. 7. 2013, 10. 9. 2017, 29. 2. a 25. 8. 2020, 25. 5. a 25. 8. 2022, 10.2. 2023.


end up next hi end end