Programování v jazyce Python 3

Adaptace textu

How to think like a computer scientist - Learning with Python

by Jeffrey Elkner, Allen B. Downey and Chris Meyers,
(M.K. Bradshaw, Peter Wentworth)

Přeložil, upravil a doplnil :   Jaroslav Kubias


     Poznámky překladatele
1.   Jak se tvoří program
2.   Hodnoty a výrazy
3.   Postupy a techniky
4.   Funkce
5.   Opakované výpočty
6.   Řetězce
7.   Soubory a moduly
8.   Seznamy I
9.   Seznamy II
10.   Entice a sety
11.   Slovníky
12.   Třídy a instance
13.   Rekurze a iterace
14.   Příloha A: Tkinter
GNU Free Document Licence

Translation © 2008, 2012, 2014, 2017, 2020, 2022, 2023